نام دامنه: .
رجیسترار مقصد: -
کد EPP:
کد تخفیف:


راهنما
قبل از انتقال دامنه بین المللی ابتدا در سایت دامنه.نت عضو شوید.
همزمان با انتقال، دامنه ی شما به مدت یک سال نیز تمدید میگردد.
انتقال دامنه به رجیسترار web werks به صورت اتوماتیک انجام می شود.
جهت انتقال دامنه با پسوند جدید به رجیسترار Joker از طریق پشتیبانی اقدام نمایید.
پس از درخواست انتقال دامنه، ایمیل ارسالی از سوی شرکت مبدا را تایید کنید.
آموزش
لیست کامل پسوند دامنه های عمومی و جدید بین المللی