تخفیف های دامنه

تخفیف های دامنه

با دامنه.نت در هزینه های خود صرفه جویی کنید! تخفیف هایی که هم اکنون قادر به استفاده از آنها می باشید در لیست زیر موجود می باشد:

 

کدهای تخفیف:

این تخفیف ها برای ثبت دامنه به مدت یک سال می باشند. جهت استفاده از این تخفیف ها، لطفا کد تخفیف مورد نظر را هنگام ثبت دامنه وارد نمایید.

تخفیف فعالی وجود ندارد...

 

شارژ شگفت انگیز:

با استفاده از "شارژ شگفت انگیز" هزینه ی تمامی خدمات سامانه برایتان کاهش پيدا می یابد. دریافت تخفیف ها به صورت اتوماتیک می باشد.

مبلغ واریزی: 3,000,000 تومان => میزان مبلغی که حساب کاربری شما شارژ می شود: 3,030,000 تومان

مبلغ واریزی: 5,000,000 تومان => میزان مبلغی که حساب کاربری شما شارژ می شود: 5,100,000 تومان