درگاه اینترنتی


نام دامنه: .
دوره پرداخت:
کارگزار اول:
کارگزار دوم:
کد تخفیف:


راهنما
قبل از ثبت دامنه ی ملی ابتدا در سایت nic.ir عضو شوید.
قبل از ثبت دامنه، رابط های مجاز را بر روی "خودم و نمايندگان" قرار دهید.
امکان ثبت دامنه توسط سامانه برای شناسه نیک از نوع "محدود" وجود ندارد.
آموزش
آموزش تنظیم رابط های مجاز دامنه در ایرنیک
تعهد نامه ثبت دامنه ملی IR