نام دامنه: .
دوره پرداخت:
کارگزار اول:
کارگزار دوم:
کد تخفیف:


راهنما
قبل از ثبت دامنه ir ابتدا در سایت دامنه.نت عضو شوید.
قبل از ثبت دامنه ir جهت دریافت شناسه در سایت nic.ir عضو شوید.
قبل از ثبت دامنه ir رابط های مجاز در ایرنیک را بر روی "خودم و نمايندگان" قرار دهید.
امکان ثبت دامنه ir توسط دامنه.نت برای شناسه نیک از نوع "محدود" وجود ندارد.
آموزش
آموزش تنظیم رابط های مجاز دامنه در ایرنیک
تعهد نامه ثبت دامنه ملی IR