نام دامنه: .
دوره پرداخت:
کد تخفیف:


راهنما
قبل از تمدید دامنه ir ابتدا در سایت دامنه.نت عضو شوید.
قبل از تمدید دامنه ir رابط مالی دامنه را به sa1601-irnic تغییر دهید.
قبل از تمدید دامنه ir رابط های مجاز را بر روی "خودم و نمایندگان" قرار دهید.
برای تمدید دامنه های بین المللی ابتدا باید دامنه را به دامنه.نت [منتقل] کنید.
آموزش
آموزش تغییر رابط مالی دامنه های ملی
آموزش تنظیم رابط های مجاز دامنه در ایرنیک