تعهد نامه ثبت دامنه ملی IR

تعهد نامه ثبت دامنه ملی IR

هنگامیکه سفارش ثبت دامنه شما برای تایید ایرنیک ارسال می شود، دامنه شما توسط بخش حقوقی ایرنیک بررسی شده و بر حسب اینکه نام انتخابی شما چه چیزی باشد، ممکن است از شما تعهدنامه درخواست گردد. به طور مثال نام های دامنه که در آن ها نام iran وجود داشته باشد، اسامی اشخاص باشد، کلمه bank و یا news در آن ها باشد و مواردی از این قبیل و یا در مواردی به دلیل تشابه اسمی با نام های مشابه، چنین درخواستی از شما می شود. طبق روال مركز ايرنيک در مواردی كه حتي احتمال مغايرت در حقوق ثبتی ديگران بوجود بيايد از متقاضی تعهد نامه دریافت ميگردد. این تعهدنامه به منظور بر عهده گرفتن مسئولیت های ناشی از هرگونه شکایت و یا ادعای احتمالی از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی در خصوص این دامنه ها می باشد.

 

متن تعهدنامه به شرح زیر است:

به نام خدا

اینجانب آقا/خانم/شرکت ------------- به شناسه -------------- در مورد دامنه هایی که صاحب امتیاز آنها بوده یا پس از این اقدام به ثبت آنها می نمایم، اعلام می دارم کلیه دامنه ها را بدون سوء نیت به ثبت رسانده و هیچ یک از این دامنه ها ناقض حقوق اشخاص ثالث به ویژه حقوق مربوط به نام اشخاص حقوقی یا علایم تجاری نبوده و همچنین مغایرتی با قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ندارد.

همچنین متعهد می گردم در صورت ثبت دامنه برای شخص یا شرکتی دیگر، شناسه مربوط به همین شخص یا شرکت را به صورت رسمی به همراه مدارک مثبت (کارت ملی، روزنامه رسمی) اعلام نمایم و کلیه مسئولیت های قانونی ناشی از شکایت یا اقامه دعوی در مورد دامنه های ثبت شده بر عهده اینجانب می باشد.

مهر / امضا

تاریخ

 

در صورتیکه این تعهدنامه قبلا بابت دامنه‌ی دیگری که شما صاحب امتیاز آن هستید به دستتان رسیده و آن را ارسال کرده‌اید، از تکمیل و ارسال مجدد آن خودداری فرمایید.
این تعهد باید حتماً توسط صاحب امتیاز فعلی دامنه نوشته و امضا شده باشد. ارسال کپی کارت ملی برای اشخاص حقیقی و نوشتن درخواست در سربرگ و ارسال کپی روزنامه رسمی برای اشخاص حقوقی الزامی است. درصورت عدم تطابق مدارک ارسالی با مشخصات شناسه ثبت شده در سایت مرکز ثبت دامنه، به درخواست شما ترتیب اثر داده نخواهد شد.

جهت ارسال تعهدنامه خود وارد سایت nic.ir شده و از قسمت ارسال مدارک وارد بخش مدارک مربوط به امور دامنه شده و گزینه تکمیل فرم و ارسال مدارک را انتخاب نمایید. سپس فایل مدرک را پیوست نموده، فرم مربوطه را تکمیل و ارسال فرمایید. از این پس کلیه دامنه‌هایی که شما به عنوان صاحب امتیاز آن تعیین شده باشید در صورت نیاز به تعهد، به استناد این تعهدنامه تایید می‌شوند.