تخفیف های ویژه به مناسب شب یلدا

تخفیف های ویژه به مناسب شب یلدا

دامنه.نت به مناسب شب یلدا تخفیف های ویژه ای را جهت ثبت دامنه ارائه می دهد. این تخفیف ها برای ثبت دامنه به مدت یک سال می باشد. جهت استفاده از این تخفیف ها، لطفا کد تخفیف مورد نظر را هنگام ثبت دامنه وارد نمایید.

 

پسوند website به قیمت 8,000 تومان - کد تخفیف: yaldawebsite

میزان تخفیف: 58,200 تومان

 

پسوند work به قیمت 8,000 تومان - کد تخفیف: yaldawork

میزان تخفیف: 18,000 تومان

 

پسوند in به قیمت 12,500 تومان - کد تخفیف: yaldain

میزان تخفیف: 17,300 تومان

 

پسوند nu به قیمت 13,600 تومان - کد تخفیف: yaldanu

میزان تخفیف: 48,800 تومان

 

پسوند xyz به قیمت 16,000 تومان - کد تخفیف: yaldaxyz

میزان تخفیف: 22,200 تومان

 

پسوند club به قیمت 20,000 تومان - کد تخفیف: yaldaclub

میزان تخفیف: 27,000 تومان