دامنه چیست؟

دامنه (ِDomain) همان نام وب سايت شما مي باشد، كه هر كس با نوشتن اين نام در مرورگر اينترنتی خود می تواند شاهد وب سايت شما باشد.
سيستم نام دامنه (DNS) کاربران را در يافتن راه خود گرداگرد اينترنت ياری می‌نمايد. هر کامپيوتر روی اينترنت دارای يک آدرس است. اين آدرس که مشابه شماره تلفن می‌باشد، رشته‌ای نسبتاً پيچيده از اعداد است که به آن آدرس IP می‌گويند (IP مخفف  Internet Protocol است)

به ياد داشتن اين آدرس برای همه دشوار است به همین جهت سيستم نام دامنه، اين دشواری را با استفاده از يک نام که مجموعه‌ای از حروف آشنا می‌باشد به جای آدرس IP حل می‌کند. مثلاً به جای وارد کردن آدرس 66.218.71.91 می توانيد نام www.yahoo.com را وارد نمائيد. سيستم نام دامنه، وسيله‌ ايست که حفظ کردن و به خاطر سپردن آدرس‌های اينترنتی را آسان می‌سازد. در ميان فارسی زبانان گاها از کلماتی همچون "دامين" و "دومين" نيز بجای "دامنه" استفاده می شود.

دامنه معادل کلمه قلمرو بوده و هر فرد حقيقی يا حقوقی می تواند صاحب يک يا چند دامنه در اينترنت باشد. دامنه نامی است که هميشه با يک پسوند همراه بوده و با نقطه از آن جدا مي شود. ترکيب "نام" به همراه "پسوند" يک دامنه را تشکيل می دهد و هر يک به تنهايی دامنه محسوب نمی شود. به عنوان مثال "damaneh.net"يک دامنه است که از ترکيب "damaneh" و "net." تشکيل شده است و در اينترنت به اين شکل آدرس دهی می شود: http://www.damaneh.net