دریافت ایمیل با عنوان WDRP report

دریافت ایمیل با عنوان WDRP report

 

ارسال ایمیل با عنوان "WDRP report for DOMAIN" برای آگاه ساختن شما از اطلاعات فعلی Whois دامنه است تا در صورتی که نقصی در اطلاعات وجود دارد نسبت به تصحیح آن اقدام فرمایید. مطابق قوانین رجیستری دامنه های بین المللی (ICANN)، مالک دامنه موظف به ارائه اطلاعات صحیح و بروز برای دامنه خود است. در غیر اینصورت، با دریافت شکایت از هر شخصی مبنی بر عدم ارائه اطلاعات صحیح در Whois، رجیسترار موظف به بررسی و در نهایت مسدود سازی دامنه شما می باشد.

این ایمیل مطابق قوانین رجیستری دامنه، یک مرتبه در سال برای مالک دامنه ارسال خواهد شد. در صورتی که اطلاعات فعلی Whois دامنه ی شما نادرست است، نسبت به ویرایش و تصحیح آن اقدام فرمایید.