راهنمای ثبت دامنه با پسوند US

راهنمای ثبت دامنه با پسوند US

 

شرایط ثبت دامنه با پسوند us :

پسوند دامنه us برای کسانی می باشد که ساکن آمریکا بوده و یا شرکت هایی که در ایالات متحده یا هر یک از نواحی آن حضور واقعی دارند، لذا موارد زیر برای ثبت دامنه با این پسوند مورد نیاز است:

Application Purpose : هدف از ثبت دامنه

P1 : استفاده تجاری

P2 : استفاده غیر انتفاعی مانند باشگاه ها، انجمن ها، سازمان های مذهبی و غیره

P3 : استفاده شخصی

P4 : اهداف آموزشی

P5 : اهداف دولتی

Nexus Category : نوع رابطه

C11 : شخص حقیقی که شهروند آمریکا باشد.

C21 : شرکت یا سازمانی که در یکی از پنجاه ایالات متحده، ناحیه کلمبیا و یا هر یک از ایالات متحده آمریکا به ثبت رسیده و اداره گردد.

C12 : شخص حقیقی که اقامت دائمی در آمریکا داشته باشد.

C31 : شرکت یا سازمان خارجی که به طور منظم در ایالات متحده آمریکا به فعالیت های قانونی مانند فروش کالا، خدمات و یا دیگر فعالیت های تجاری یا غیر تجاری می پردازد.

C32 : شرکت یا سازمانی که دارای دفتر و یا امکاناتی در آمریکا باشد.