تغییر سرور دامنه

تغییر سرور دامنه

سرور سامانه دامنه.نت با موفقیت تغییر کرد. امید است از این پس شاهد قطعی سرویس ها نبوده و خدمات با کیفیت بسیار بیشتری را ارائه دهیم.

هم اکنون تمامی خدمات سامانه به حالت فعال تغییر کرده و آماده استفاده می باشد.

با تشکر