اطلاعیه شماره 2 تحریم ریسلو

اطلاعیه شماره 2 تحریم ریسلو

با سلام

1. با توجه به تحریم شرکت ریسلو برای کاربران ایرانی، امکان ثبت دامنه جدید بین المللی وجود ندارد.
2. امکان تمدید دامنه های بین المللی از روز دوشنبه 27/06/1396 در رجیسترار ریسلو وجود ندارد، لذا هرچه سریعتر نسبت به تمدید دامنه های خود اقدام نمایید.
3. دامنه.نت در حال آماده سازی 3 رجیسترار بین المللی دیگر می باشد تا بتوانید دامنه های جدید بین المللی خود را به راحتی ثبت نموده و سایر دامنه های خود را منتقل نمایید.