اطلاعیه تحریم رجیسترار ریسلو

اطلاعیه تحریم رجیسترار ریسلو

با سلام
با توجه به تحریم شرکت ریسلو برای کاربران ایرانی، امکان ثبت دامنه جدید بین المللی برای کاربرانی که مشخصات آنها ایرانی باشد وجود ندارد.
تمامی دامنه های فعلی موجود در ریسلو تا 30 روز آینده مانند گذشته قابل تمدید و مدیریت خواهند بود و هیچ تهدیدی برای دامنه های فعلی شما وجود ندارد.
دامنه.نت در حال قرارداد به رجیسترار دیگری می باشد تا بتوانید دامنه های جدید بین المللی خود را به راحتی ثبت نموده و سایر دامنه های خود را منتقل نمایید.