دوره مجاز تمدید دامنه های بین المللی

دوره مجاز تمدید دامنه های بین المللی

با سلام

کاربران گرامی، با توجه به دوره های متفاوت Grace Renewal Period دامنه ها در رجیسترارهای مختلف، لطفا به منظور تمدید دامنه های بین المللی با قیمت های عادی، حداکثر تا ۱۹ روز پس از تاریخ انقضای آن اقدام نمایید در غیر این صورت ممکن است درخواست تمدید دامنه نیازمند پرداخت هزینه بازگشایی دامنه شود.

تشکر