تغییر رجیسترار دامنه های بین المللی

تغییر رجیسترار دامنه های بین المللی

با توجه به تغییر مالکیت رجیسترار دامنه های بین المللی ریسلر کلاب (DirectI) به یک شرکت آمریکایی و در پی آن تحریم های موجود از طرف آمریکا علیه ایران و کاربران ایرانی، مجبور به تغییر رجیسترار می باشیم.
لذا تمامی دامنه های ثبت شده در رجیسترار قبلی به رجیسترار جدید به آدرس www.resello.com منتقل خواهند شد.
اطلاعات تکمیلی در این خصوص از طریق ایمیل خدمت تمامی کاربران ارسال شده است.