افزایش قیمت دامنه با پسوند NET

افزایش قیمت دامنه با پسوند NET

از تاریخ 1 فوریه شرکت VeriSign و در نتیجه ی آن رجیسترار Resello قیمت پسوند NET را افزایش داده اند. لذا از این پس این پسوند با قیمت جدید محاسبه می گردد. این افزایش قیمت با تاخیر چند روزه در دامنه.نت و پس از اطلاع رسانی به کاربران سامانه، از روز شنبه مورخ 1393/11/18 انجام خواهد شد. توضیح اینکه VeriSign (ورى ساين) نام شرکت کارگزار اصلی پسوند دامنه های net در حال حاضر می باشد.