افزایش تعرفه دامنه های ملی

افزایش تعرفه دامنه های ملی

با سلام و احترام

تعرفه دامنه های ملی از تاریخ 1 مرداد 1399 تغییر خواهد یافت. بدین ترتیب تعرفه ثبت و تمدید یک ساله دامنه ملی 5120 تومان و تعرفه ثبت و تمدید پنج ساله دامنه ملی 15370 تومان خواهد شد.

 

با تشکر