فعال شدن ثبت و تمدید و انتقال اتوماتیک دامنه

فعال شدن ثبت و تمدید و انتقال اتوماتیک دامنه

با سلام

امکان سفارش اتوماتیک ثبت و تمدید و انتقال و تغییر نیم سرور دامنه های بین المللی در رجیسترار web werks فراهم شد. بدین صورت میتوانید پسوندهای عمومی و رایج را به صورت اتوماتیک و لحظه ای ثبت سفارش نمایید.

 

با تشکر