پیغام خطای Domain Not Yet Active

پیغام خطای Domain Not Yet Active

 

در صورتی که به تازگی دامنه ی خود را به ثبت رسانیده و یا انتقال داده اید ممکن است که خطای زیر را در صفحه ی وب سایت خود مشاهده نمایید:

domain not yet active
Are you the domain owner?
Log into your control panel to start using your domain

این پیام مربوط به تنظیم نبودن DNS دامنه ی شما می باشد. جهت رفع این مشکل DNS های دامنه مذکور را تنظیم نمایید. سپس بین 24 تا 72 ساعت منتظر بمانید تا DNS ها روی دامنه ی شما ست شوند. از آنجایی که متاسفانه در اکثر شرکت های ISP کش سرور ها دیر بروز رسانی می شوند، ممکن است این زمان کمی بیشتر به طول بیانجامد.