تخفیف ثبت دامنه به مناسب ولادت امام زمان (عج)

تخفیف ثبت دامنه به مناسب ولادت امام زمان (عج)

دامنه.نت به مناسب ولادت امام زمان (عج) تخفیف های ویژه ای را جهت ثبت دامنه ارائه می دهد.

این تخفیف ها برای ثبت دامنه به مدت یک سال می باشند. جهت استفاده از این تخفیف ها، لطفا کد تخفیف مورد نظر را هنگام ثبت دامنه وارد نمایید.

پسوند space به قیمت 7.900 تومان - کد تخفیف: spaceoff

میزان تخفیف: 20.900 تومان

---

پسوند work به قیمت 7.900 تومان - کد تخفیف: workoff

میزان تخفیف: 18.100 تومان

---

پسوند website به قیمت 11.900 تومان - کد تخفیف: websiteoff

میزان تخفیف: 54.300 تومان

---

پسوند xyz به قیمت 11.900 تومان - کد تخفیف: xyzoff

میزان تخفیف: 26.300 تومان

---

پسوند club به قیمت 11.900 تومان - کد تخفیف: cluboff

میزان تخفیف: 35.100 تومان

---

پسوند in به قیمت 12.300 تومان - کد تخفیف: inoff

میزان تخفیف: 17.500 تومان

---

پسوند site به قیمت 15.900 تومان - کد تخفیف: siteoff

میزان تخفیف: 76.900 تومان

---

پسوند black به قیمت 15.900 تومان - کد تخفیف: blackoff

میزان تخفیف: 121.300 تومان

---

پسوند blue به قیمت 15.900 تومان - کد تخفیف: blueoff

میزان تخفیف: 30.700 تومان

---

پسوند click به قیمت 15.900 تومان - کد تخفیف: clickoff

میزان تخفیف: 8.300 تومان

---

پسوند pink به قیمت 15.900 تومان - کد تخفیف: pinkoff

میزان تخفیف: 30.700 تومان

---

پسوند red به قیمت 15.900 تومان - کد تخفیف: redoff

میزان تخفیف: 30.700 تومان

---

پسوند biz به قیمت 19.900 تومان - کد تخفیف: bizoff

میزان تخفیف: 19.000 تومان

 

همواره میتوانید جهت مشاهده تمامی تخفیف های سامانه دامنه.نت ، به صفحه ی "تخفیف های دامنه" مراجعه نمایید.