تخفیف در هزینه دامنه های ملی

تخفیف در هزینه دامنه های ملی

به مناسبت آغار به کار وب سایت، هزینه ثبت و تمدید دامنه .ir تا پایان مهر ماه بدین گونه می باشد:

یک ساله: 4000 تومان

پنج ساله: 12000 تومان