راهنمای ثبت دامنه با پسوند DE

راهنمای ثبت دامنه با پسوند DE

 

شرایط ثبت دامنه با پسوند de :

صاحب دامنه باید آلمانی باشد بدین معنی که هنگام ثبت دامنه، مشخصات آلمانی ارائه دهد.

قابلیت برگشت هزینه یا Money Back برای این پسوند ارائه نمی گردد.

پس از ثبت، نام صاحب دامنه غیر قابل تغییر می باشد.

 

شرایط تغییر DNS دامنه با پسوند de :

ساختار دامنه با پسوند .DE ساختار متفاوتی بوده و تغییر DNS در دامنه با پسوند .DE براحتی دیگر دامنه ها نمی باشد. DNS ای که می خواهید دامنه با پسوند .DE خود را بر روی آن تنظیم کنید باید مشخصات خاصی داشته باشد. هر DNS ای نمی تواند برای دامنه شما بکار رود. برای آنکه بدانید DNS مورد نظر شما برای دامنه با پسوند .DE شما مناسب است به صفحه مخصوص چک کردن DNS های مناسب دامنه .DE بر روی سایت رسمی دامنه .DE مراجعه نمایید.

پس از ورود به سایت بالا، باید دامنه خود را وارد نموده و DNS هایی که میخواهید به آن تغییر دهید را نیز در بخش مربوطه وارد نمائید. در صورتیکه پیام Failed را مشاهده نمودید مفهوم آن این است که DNS شما برای تغییر دارای امکانات فنی لازم نمی باشد و برای انجام تغییرات لازم باید با پشتیبانی هاستینگ خود تماس بگیرید. و در صورتیکه DNS مورد نظر شما برای تنظیم بر روی دامنه شما مناسب بود میتوانید در کنترل پنل دامنه اقدام به تغییر DNS های دامنه با پسوند .DE خود نمائید.

DNS های اختصاص یافته به این نوع دامنه در صورتی اعمال خواهند شد که NS و A رکورد لازم در سرورهای هاست ایجاد شده باشند یعنی هاست این دامنه قبلا بایستی ایجاد شده باشد و رکوردهای زیر به عنوان حداقل در DNS Zone هاست اعمال شده باشند:

مثال: چنانچه دامنه شما yourdomain.de و DNS های مورد نظر ns1.domain.com و ns2.domain.com باشند، داریم:

وجود رکوردهای زیر در DNS Zone دامنه domain.com:

ns1 A 111.222.333.444

ns2 A 111.222.333.444

وجود رکوردهای زیر در DNS Zone دامنه yourdomain.de:

yourdomain.de NS ns1.domain.com

yourdomain.de NS ns2.domain.com