مقایسه رجیسترار دامنه های بین المللی

مقایسه رجیسترار دامنه های بین المللی

با سلم

همانطور که در اطلاعیه های قبلی اشاره شده، دامنه.نت با دو رجیسترار web werks و joker قرارداد داشته و دامنه های بین المللی را از این دو رجیسترار ارائه می دهد. با توجه به سوالات بسیار زیاد کاربران مبنی بر تفاوت این دو رجیسترار، مواردی را اشاره میکنیم:

1. ارائه پنل اختصاصی: رجیسترار joker بدون پنل اختصاصی برای کاربران بوده ولی رجیسترار web werks دارای پنل اختصاصی می باشد.

2. محافظت از اطلاعات دامنه: رجیسترار joker دارای امکان privacy protection بوده اما رجیسترار web werks چنین امکانی ندارد.

3. تفاوت قیمت: تفاوت قیمت این دو رجیسترار بر اساس سیاست قیمت گذاری خودشان می باشد و ارزانی یا گرانی آنها دلیل بر برتری یا ضعف آنها نیست.

4. محل شرکت : رجیسترار جوکر از کشور آلمان و رجیسترار web werks از کشور هند می باشد.

5. پسوندهای جدید: در حال حاضر پسوند های جدید دامنه، تنها از رحیسترار joker ارائه می شود.