لزوم توجه به ایمیلهای رجیسترار

لزوم توجه به ایمیلهای رجیسترار

درود

در صورتی که نزد دامنه.نت، دامنه ی بین المللی در رجیسترار webwerks و یا joker در اختیار دارید، توجه نمایید که پس از انقضاء دامنه، امکان تمدید آن میسر نخواهد بود. لذا ایمیلهای اطلاع رسانی که مکررا از سمت رجیسترار و دامنه.نت با محتوای منقضی شدن دامنه ی شما ارسال میگردد را مطالعه نموده و دامنه ی خود را قبل از انقضاء، تمدید نمایید.

توصیه می شود که به جهت جلوگیری از دست رفتن دامنه ی خود و مشکلات احتمالی، حداقل 2 ماه قبل از انقضاء دامنه نسبت به تمدید آن اقدام فرمایید.

با تشکر