درگاه اینترنتی


خرید و ثبت دامنه wiki

پسوند دامنه : .wiki
جهت خرید دامنه کلیک کنید : ثبت دامنه wiki
قیمت ثبت دامنه wiki : ۱۲۶,۳۰۰ تومان
قیمت تمدید دامنه wiki : ۱۲۶,۳۰۰ تومان
قیمت انتقال دامنه wiki : ۱۲۶,۳۰۰ تومان
درباره دامنه wiki :

همه ی چیزی که درباره ی wiki میدانید چیست؟

ویکی به مردم اجازه میدهد تا با هدف مشترک، در ساخت دایره المعارف دانش خود با هم همکاری داشته باشند. وبسایت های ویکی یک منبع اطلاعات آماده در تمام جهان شناخته شده هستند. این سایتها قدرت خودشان را از همکاری مردم به دست می آورند.

شما با استفاده از پسوند دامنه ی wiki میتوانید یک جهان را دعوت کنید، تا برای تعریف یک سرگرمی یا هر چیز دیگری به شما بپیوندند.