خرید و ثبت دامنه wiki

پسوند دامنه : .wiki
جهت خرید دامنه کلیک کنید : ثبت دامنه wiki
قیمت ثبت دامنه wiki : ۵۵۲,۶۰۰ تومان
قیمت تمدید دامنه wiki : ۵۵۲,۶۰۰ تومان
قیمت انتقال دامنه wiki : ۵۵۲,۶۰۰ تومان
درباره دامنه wiki :

همه ی چیزی که درباره ی wiki میدانید چیست؟

ویکی به مردم اجازه میدهد تا با هدف مشترک، در ساخت دایره المعارف دانش خود با هم همکاری داشته باشند. وبسایت های ویکی یک منبع اطلاعات آماده در تمام جهان شناخته شده هستند. این سایتها قدرت خودشان را از همکاری مردم به دست می آورند.

شما با استفاده از پسوند دامنه ی wiki میتوانید یک جهان را دعوت کنید، تا برای تعریف یک سرگرمی یا هر چیز دیگری به شما بپیوندند.