خرید و ثبت دامنه university

پسوند دامنه : .university
جهت خرید دامنه کلیک کنید : ثبت دامنه university
قیمت ثبت دامنه university : ۹۱۱,۲۰۰ تومان
قیمت تمدید دامنه university : ۹۱۱,۲۰۰ تومان
قیمت انتقال دامنه university : ۹۱۱,۲۰۰ تومان
درباره دامنه university :

این دامین برای آموزش عالی ساخته شده است و به دانش آموزان فعلی و آینده یک راه آسان ارائه میدهد تا راجع به دانشگاه ها، دوره ها و تاریخ و دانشکده ها بیشتر یاد بگیرند. اگر رهبری آموزش آینده کسب و کار مورد نظر شماست، پسوند دامنه ی university دامنه ی مورد نیاز شما میباشد.

برای پیدا کردن دانشگاه های مختلف به صورت آنلاین پسوند دامنه ی university یک منبع عالی میباشد. پسوند دامنه ی university بصورت یک فهرست باز عمل میکند. به این معنا که هر گروه، فرد یا شرکت میتواند از نام این دامنه منحصر به فرد و قابل انعطاف به هر دلیلی استفاده کند.