خرید و ثبت دامنه tennis

درباره دامنه tennis :

بازی تنیس یکی از سرگرمی های بین المللی به شمار می رود. هر ساله بیش از 4 میلیون بازیکن از بازی تنیس لذت می برند و مردم در سراسر جهان مشغول به تماشای بازی آنها می شوند.

پسوند دامنه ی TENNIS یک TLD معتبر و مرتبط  برای دنیای بازی تنیس فراهم می آورد و موجب دلگرمی باشگاه های تنیس، انتشارات، تولیدکنندگان تجهیزات، مربیان، بازیکنان، لیگ و طرفداران می شود. دامنه ی tennis قابل دسترس برای تمامی اشخاص می باشد و هر شخص، گروه و حرفه ای با هر دلیلی می تواند آن را ثبت نماید.