خرید و ثبت دامنه support

درباره دامنه support :

کلمه ی Support معانی مختلفی در زمینه ی کسب و کار، خدمات و سازمان های خیریه را در بر میگیرد. بسیاری از کسب و کارها هستند که برای مشتریانشان خدمات پشتیبانی ارائه میدهند مانند پشتیبانی محصول و پشتیبانی سیستم. مراکز بهداشت و درمان نیز خدمات پشتیبانی بهداشتی و سلامت را ارائه میکنند. مراکز خیریه نیز از کاربران میخواهد تا از خانواده، جوامع و کشورهای آسیب دیده پشتیبانی کنند.

 پسوند دامنه ی SUPPORT  برای هرنوع برنامه ی کاربردی یک TLD کامل ارائه میدهد. پسوند دامنه ی SUPPORT  یک TLD مرتبط و شناخته شده است که استفاده از آن گرفتن پشتیبانی را از قبل خیلی آسانتر خواهد کرد.