درگاه اینترنتی


خرید و ثبت دامنه schule

پسوند دامنه : .schule
جهت خرید دامنه کلیک کنید : ثبت دامنه schule
قیمت ثبت دامنه schule : ۲۰۸,۱۰۰ تومان
قیمت تمدید دامنه schule : ۲۰۸,۱۰۰ تومان
قیمت انتقال دامنه schule : ۲۰۸,۱۰۰ تومان
درباره دامنه schule :

کلمه ی SCHULE معادل آلمانی کلمه ی مدرسه است. این کلمه در تمامی کشورهای آلمانی زبان سراسر دنیا قابل تشخیص و شناسایی است. پسوند دامنه ی SCHULE یک فضای نامی و دامنه ی خاص ایجاد کرده تا اتصال به این کلمه آسان گردد و بتوان از این کلمه به عنوان ابزاری برای کمک به توسعه ی قلمروی اینترنتی کلمه ی مدرسه، استفاده کرد. پسوند دامنه ی SCHULE میتواند توسط هر شخص، گروه یا کسب وکاری استفاده شود که این موضوع این پسوند را به یک TLD باز برای هر هدفی تبدیل کرده است.

پسوند دامنه ی SCHULE یک انتخاب هوشمندانه برای موسسات آموزشی و هر کسب و کاری که به ارائه ی خدمات آموزشی به آلمانی زبان ها میپردازد، محسوب میشود.