خرید و ثبت دامنه rentals

درباره دامنه rentals :

کرایه دوچرخه برای چند ساعت یا کرایه دادن یک ساختمان برای چند ماه و ... همه ی اینها میتوانند بخشی از پسوند دامنه ی RENTALS  باشد.

پسوند دامنه ی RENTALS جایی است که شما میتوانید فروشگاهتان را در سراسر وب ایجاد کنید. شهر و محصول خود را به این پسوند اضافه کنید و آدرس وبی ایجاد کنید که محصولات شما را اجاره دهد.