خرید و ثبت دامنه pics

درباره دامنه pics :

عکس گرفتن از طبیعت یا خود بخشی از زندگی روزمره هر فرد را در بر گرفته است. در حال حاضر تمامی افراد با گوشی موبایل خود آماده ی عکس گرفتن هستند.

تعداد عکسای گرفته شده در هر روز غیر قابل شمارش است اما بر اساس میلیون ها عکس آپلود شده تعداد عکسای گرفته شده در هر روز بسیار زیاد می باشد. پسوند دامنه ی pics یک TLD مناسب برای این جهان گسترده و فن آوری های آن فراهم می کند. پسوند دامنه ی pics می تواند توسط هر نهادی ثبت گردد و یک گزینه ی مناسب برای جهان عکاسی می باشد.