خرید و ثبت دامنه org.ir

درباره دامنه org.ir :

Org خلاصه شده ی کلمه ی organization میباشد که به معنای سازمان یا تشکیلات است.

پسوند دامنه ی org.ir یک پسوند برای کشور ایران است و مانند هر پسوند ایرانی دیگری مسئولیت ثبت این پسوند نیز با پژوهشگاه دانش های بنیادین (موسسه ی فیزیک نظری) است.

ثبت دامنه با پسوند org.ir فقط برای موسسات و سازمان های غیر انتفاعی و خصوصی، MGO ها، انجمن ها یا موسسات بین المللی ثبت شده و امثال آنها امکان پذیر است.

ارائه ی مدارک ثبت و احراز هویت فرد ثبت کننده به عنوان نماینده و یا عضو هیئت مدیره سازمان یا موسسه برای ثبت این پسوند، الزامی است. همچنین نام درخواستی برای ثبت پسوند دامنه ی org.ir باید مطابق با نام ثبتی موسسه یا مخفف دقیق آن باشد. در واقع برای ثبت این دامنه استفاده از یک کلمه ی نام سازمان امکان پذیر نیست، به عنوان مثال برای موسسه ی غیر انتفاعی آینده سازان، دامنه ی ayande.org.ir قابل قبول نیست و همچنین استفاده از ترجمه ی نام سازمان و یا مخفف ترجمه ی آن نیز برای ثبت پسوند دامنه ی org.ir ممکن نمیباشد.

مدارک مورد نیاز کپی روزنامه ی رسمی یا مجوز انجمن  و یا درخواست کتبی در سربرگ با مهر و امضا مسوول سازمان است. از آنجا که این پسوند یک پسوند سازمانیست، امکان ثبت این پسوند برای اشخاص حقیقی وجود ندارد.

برای ثبت این دامنه به دامنه.نت مراجعه نمایید.