خرید و ثبت دامنه online

درباره دامنه online :

برای جهان آنلاین ممکن است هیچ TLD جدیدی مناسبتر از پسوند دامنه ی ONLINE نباشد، به این دلیل که این پسوند یک تعریف و اصطلاح کلی را ارائه میدهد. پسوند دامنه ی ONLINE بسیار گسترده است و از آن میتوان در زمینه های مختلف استفاده کرد. بنابراین این پسوند نا محدود میتواند توسط هر شخص و سازمانی با هر هدفی استفاده شود.

به طور متناوب 40 درصد از مردم جهان به اینترنت متصل هستند و این اتصال هر روز بیشتر هم میشود. شما هم میتوانید با استفاده از یک پسوند دامنه ی ONLINE برای منفعت کسب و کار، گروه یا وبلاگ خود به این روند انقلابی بپیوندید.