درگاه اینترنتی


خرید و ثبت دامنه net.uk

پسوند دامنه : .net.uk
جهت خرید دامنه کلیک کنید : ثبت دامنه net.uk
قیمت ثبت دامنه net.uk : ۴۴,۰۰۰ تومان
قیمت تمدید دامنه net.uk : ۴۴,۰۰۰ تومان
قیمت انتقال دامنه net.uk : ۴۴,۰۰۰ تومان
درباره دامنه net.uk :

پسوند دامنه ی net.uk از net مخفف کلمه ی network و uk مخفف کلمه ی United Kingdom نشان دهنده ی کشور انگلستان تشکیل شده است.

با قرار دادن پسوند دامنه ی uk در آدرس وبسایت خود به عموم خواهید فهماند که کسب و کار و فعالیت شما مرتبط با کشور انگلستان است.