درگاه اینترنتی


خرید و ثبت دامنه net.nz

پسوند دامنه : .net.nz
جهت خرید دامنه کلیک کنید : ثبت دامنه net.nz
قیمت ثبت دامنه net.nz : ۱۵۶,۰۰۰ تومان
قیمت تمدید دامنه net.nz : ۱۵۶,۰۰۰ تومان
قیمت انتقال دامنه net.nz : ۱۵۶,۰۰۰ تومان
درباره دامنه net.nz :

پسوند دامنه ی net.nz از net مخفف network و nz مخفف کلمه ی New Zealand نشان دهنده ی کشور نیوزیلند تشکیل شده است.

تمامی کسب و کارهایی که در کشور نیوزیلند وجود دارند با قرار دادن این پسوند در آدرس وبسایت خود به عموم خواهند فهماند که فعالیت آنها مرتبط با کشور نیوزیلند است.