درگاه اینترنتی


خرید و ثبت دامنه net.au

پسوند دامنه : .net.au
جهت خرید دامنه کلیک کنید : ثبت دامنه net.au
قیمت ثبت دامنه net.au : ۷۶,۰۰۰ تومان
قیمت تمدید دامنه net.au : ۷۶,۰۰۰ تومان
قیمت انتقال دامنه net.au : ۷۶,۰۰۰ تومان
درباره دامنه net.au :

پسوند دامنه ی net.au از net خلاصه شده ی کلمه ی network و au نشان دهنده ی کشور انگلستان تشکیل شده است. بنابراین یک کد کشوری برای استرالیا محسوب می شود.

پسوند دامنه ی net.au از پسوند دامنه ی au گرفته شده است و تمام کسب و کارهایی که در استرالیا وجود دارند می توانند این پسوند را در انتهای آدرس وبسایت خود اضافه نمایند.