خرید و ثبت دامنه media

پسوند دامنه : .media
جهت خرید دامنه کلیک کنید : ثبت دامنه media
قیمت ثبت دامنه media : ۵۶۶,۵۰۰ تومان
قیمت تمدید دامنه media : ۵۶۶,۵۰۰ تومان
قیمت انتقال دامنه media : ۵۶۶,۵۰۰ تومان
درباره دامنه media :

چنانچه شما منتشرکننده مجله خبری یا میزبان کانال اخبار هستید پسوند دامنه media یک آدرس وبسایت شایسته به شما ارائه می دهد. دامنه media برای هنرمندان رسانه ها، طراحان گرافیک، ناشران دیجیتالی که به دنبال آدرس وب توصیفی هستند، مناسب می باشد.

Media در توصیف بسیاری از برنامه های کاربردی استفاده می شود. پسوند دامنه media در زمینه های هنر، موسیقی، اخبار، فیلم، و یا هر زیر مجموعه ای از هنر و ارتباطات و تمام کسانی که برای بازاریابی این زمینه ها می نویسند کاربرد دارد. شرکت ها با به کار بردن پسوند media در آدرس وب سایت خود دیگر نیاز به کلمه رسانه در کنار نام شرکت خود ندارند.