درگاه اینترنتی


خرید و ثبت دامنه me.uk

پسوند دامنه : .me.uk
جهت خرید دامنه کلیک کنید : ثبت دامنه me.uk
قیمت ثبت دامنه me.uk : ۴۴,۰۰۰ تومان
قیمت تمدید دامنه me.uk : ۴۴,۰۰۰ تومان
قیمت انتقال دامنه me.uk : ۴۴,۰۰۰ تومان
درباره دامنه me.uk :

در پسوند دامنه ی me.uk کلمه ی me برای نشان دادن داستانها، محصولات، مشخصات و فعالیت های هر شخص در سطح اینترنت استفاده میشود. همچنین کلمه ی uk برای نشان دادن کشور انگلستان کاربرد دارد.

استفاده از پسوند دامنه ی me.uk نشان دهنده ی هرگونه فعالیتی است که مرتبط با کشور انگلستان انجام میگیرد.