ثبت دامنه marketing

خرید و ثبت دامنه marketing

درباره دامنه marketing :

هیچ کس بهتر از فروشنده ها اهمیت نام تجاری کسب و کار از جمله آدرس وب سایت شما را نمی داند. دامنه Marketing به بازاریابی و نمایندگی ها، شرکت های روابط عمومی، انجمن های حرفه ای و تحقیقات بازار این اجازه را میدهد تا به سادگی  آدرس های وب با یکدیگر در ارتباط باشند.

بازاریابی مسلما یکی از اجزای ضروری برای هر کسب و کار موفق است.پسوند دامنه ی Marketing یک محل متمرکز برای همه ی نیازهای بازاریابی ارائه میدهد، تا بازاریابان راه حل درست بازاریابی را پیدا کنند.