خرید و ثبت دامنه market

درباره دامنه market :

پسوند دامنه ی Market برای اشاره به بازاریابی، بازار و یا بازار سهام، هر کدام متناسب با نیازهای یک فرد، گروه و یا کسب و کار استفاده می شود.

این TLD یک فضای بصری و معتبر به منظور شناسایی آسان و دسترسی جمعیتی گسترده ایجاد میکند. دامنه ی Market برای موسسات تبلیغاتی و بازاریابی، تحلیل گران بازار سهام و کارگزاران، بازار کشاورزان، بازار در فضای باز یا هر فرمت دیگر کلمه "بازار" که در تعریف هدف این TLD  کمک کند، مناسب است.