ثبت دامنه management

خرید و ثبت دامنه management

درباره دامنه management :

مدیران از هر نوع و حرفه ای به مکانی آنلاین در وب جهت نشان دادن حرفه و کار خود نیاز دارند. پسوند دامنه ی management برای مدیران، یک TLD مخصوص و هدفمند برای بازاریابی موثر فراهم می آورد. با توجه به انعطاف پذیری این TLD پسوند دامنه ی management برای سیستم های مدیریت، مدیریت تکنولوژی، مدیران نرم افزار آنلاین، انجمن های مدیریت و تمامی مدیران انتخاب مناسب و ایده آلی می باشد.

با اضافه کردن حرفه ی خود کنار پسوند دامنه ی management به عموم خواهید فهماند که شما در حرفه ی خود مهارت لازم را دارید. دامنه ی management انتخاب هوشمندانه ای برای شما می باشد و موجب موفقیت بیشتر شما خواهد شد.