خرید و ثبت دامنه id.ir

درباره دامنه id.ir :

پسوند دامنه ی id.ir یک پسوند دامنه ی اینترنتی برای کشور ایران است. بخش .ID این پسوند به کلمه ی INDIVIDUALS اشاره دارد و به طور کلی برای ثبت دامنه های شخصی افراد به کار میرود. از آنجایی که مسئولیت ثبت همه ی دامنه های ملی به عهده ی پژوهشگاه دانش های بنیادی (موسسه ی فیزیک نظری) میباشد، مسئولیت ثبت دامنه ی ID.IR نیز بر عهده ی این پژوهشگاه است.

همانطور که گفتیم پسوند دامنه ی ID.IR برای ایران است، بنابراین ثبت دامنه ای با پسوند دامنه ی ID.IR فقط برای افرادی که دارای ملیت ایرانی میباشند، امکان پذیر است. برای ثبت این دامنه ارائه ی کارت ملی و کدپستی 10 رقمی الزامی است.

پسوند دامنه ی ID.IR برای اشخاص حقیقی میباشد. برای ثبت این دامنه، استفاده ی یک جز از نام یا نام خانودگی امکان پذیر نیست و نام دامنه ای که متقاضی برای ثبت درخواست میکند، حتما باید با نام و یا نام خانوادگی و یا هردوی آن ها مطابقت کامل داشته باشد. به عنوان مثال برای کسی که نام او محمدرضا رحیمی است، درخواست ثبت دامنه هایی مانند MOHAMMADREZA.ID.IR، RAHIMI.ID.IR و MOHAMMADREZARAHIMI.ID.IR  قابل قبول است، اما درخواست دامنه هایی با نام MOHAMMAD.ID.IR، REZA.ID.IR، RAHIMI.ID.IR و .... که بخشی ناقصی از نام و نام خانوادگی هستند، امکان پذیر نیست. نام درخواستی برای ثبت دامنه حداقل باید ۳ کاراکتر داشته باشد و نام های دو حرفی قابلیت ثبت ندارد. برای دریافت کلیه قوانین میتوانید به وب سایت دامنه.نت مراجعه کنید.

از آنجایی که ثبت یک دامنه ی ID.IR در گرو هویت شخصی هر فرد است، هر شخص با ارائه ی مدارک خود قادر به ثبت یک دامنه ی مرتبه ی سوم با پسوند دامنه ی ID.IR خواهد بود. مدارکی که شما برای تایید نهایی درخواست ثبت دامنه ی ID.IR خود نیاز دارید، عبارت است از کپی کارت ملی و یا گذرنامه معتبر و در صورتیکه شماره شناسنامه فرد همان شماره کد ملی‌ ده رقمی‌ است، کپی شناسنامه نیز مورد قبول خواهد بود.