خرید و ثبت دامنه hockey

درباره دامنه hockey :

شکل اولیه بازی هاکی در دوران مصر باستان بوده است. در حال حاضر در سراسر جهان چند نوع هاکی از جمله هاکی روی چمن، هاکی خیابانی، هاکی روی یخ، هاکی با کالسکه و هاکی روی هوا وجود دارد.

به عنوان یک راه برای کمک به جامعه ی هاکی و ارتباط بهتر و متفاوت در شبکه، پسوند دامنه ی HOCKEY یک مرکز دیجیتال برای همه ی گروه ها، تیم ها، بازیکنان، مربیان، کسب و کارها و علاقه مندان برای کمک به تعریف هاکی جهانی آنلاین فراهم می کند.