خرید و ثبت دامنه healthcare

پسوند دامنه : .healthcare
جهت خرید دامنه کلیک کنید : ثبت دامنه healthcare
قیمت ثبت دامنه healthcare : ۹۱۱,۲۰۰ تومان
قیمت تمدید دامنه healthcare : ۹۱۱,۲۰۰ تومان
قیمت انتقال دامنه healthcare : ۹۱۱,۲۰۰ تومان
درباره دامنه healthcare :

اگرچه بخش های بهداشت و درمان در سراسر جهان بسیار زیاد است و بسیاری از افراد، سازمان ها و کسب و کارها به این بخش برای توسعه و موفقیت کمک میکنند اما هنوز به یک مرکز دیجیتال برای همه ی خدمات بهداشت و درمان نیاز است.

پسوند دامنه ی HEALTHCARE یک مرکز دیجیتال ایجاد میکند و به کل صنعت بهداشت و درمان از جمله پزشکان، پرستاران، شرکت های بیمه، حامیان بهداشت و سلامت، بیماران و ... اجازه میدهد تا یک اتصال آنلاین با یکدیگر داشته باشند.