خرید و ثبت دامنه haus

درباره دامنه haus :

Haus به زبان آلمانی به معنی خانه به عنوان یک اصطلاح عمومی تعریف شده است. پسوند دامنه haus می تواند در جهت پیشرفت و دگرگونی های متعدد استفاده شود. دامنه haus برای واسطه گرهای معاملات ملکی، طراحان و متخصصان نمای داخلی ساختمان مناسب می باشد.

پسوند دامنه haus برای معاملات ملکی، بازرسان خانه، پیمانکاران، سازندگان و ارزیابی مناسب است. پسوند دامنه haus آدرس وب سایت شما را کوتاه و شیرین می سازد و به جهان می گوید که شما در کار و حرفه ی مربوط به ملک هستید.