خرید و ثبت دامنه gripe

درباره دامنه gripe :

کاربران اینترنتی از انجمن ها و مصرف کنندگان برای بررسی و کمک به تصمیم گیری در هنگام خرید محصولات، استخدام پیمانکاران و یا استفاده از خدمات گوناگون  کمک می گیرند. اما پیدا کردن وبسایتی قابل اعتماد و بی طرف و بی غرض گاهی اوقات یک چالش است.

در حال حاضر می توانید با پسوند دامنه ی gripe یک TLD خاص به منظور بررسی شکایات مشتریان و یا کمک به تصمیم گیری بین دو یا چند گزینه پیدا کنید.