خرید و ثبت دامنه gov.ir

درباره دامنه gov.ir :

پسوند دامنه ی gov.ir یک پسوند دامنه ی اینترنتی برای کشور ایران می باشد. این پسوند از gov مخفف کلمه ی Government و ir مخفف کلمه ی iran تشکیل شده است. این پسوند یک دامنه ی مرتبه ی سوم یا third level را ایجاد می کند. هر شخصی این امکان را نخواهد داشت که دامنه ای با پسوند دامنه ی gov.ir را ثبت نماید.

کلیه نهادهای حکومتی، نهادهای مذکور در قانون اساسی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی می توانند این پسوند را در آدرس وبسایت خود قرار دهند. نام درخواستی باید مطابق با نام رسمی سازمان یا مخفف دقیق آن باشد.
در صورتیکه نام کامل ثبتی متقاضی تنها از دو کلمه تشکیل شده باشد، به دلیل عدم امکان ثبت دامنه‌های دو حرفی، مخفف دقیق نام دامنه درخواستی عبارت است ازحروف اول هر یک از دو کلمه و خط تیره در وسط آنها یا یکی از کلمات موجود در نام کامل به همراه حرف اول کلمه دیگر.

جهت ثبت دامنه ای با پسوند gov.ir می بایست مدارکی از قبیل درخواست رسمی و کتبی بر روی سربرگ سازمان با مهر و امضاء مقام مسئول سازمان، شناسه ملی اشخاص حقوقی، کدپستی ده رقمی آخرین اقامتگاه قانونی و علاوه بر این ها قانون تاسیس یا اساسنامه نهاد مربوطه را ارسال نمایید.
جهت ارسال مدارک خود وارد سایت nic.ir شده و از قسمت ارسال مدارک وارد بخش مدارک مربوط به امور دامنه شده و گزینه تکمیل فرم و ارسال مدارک را انتخاب نمائید. پس از تکمیل فرم مدارک را ارسال نمایید.

درخصوص شناسه مربوط به دامنه های مرتبه سوم مانند gov.ir به دلیل اینکه نام صاحب امتیاز شناسه باید دقیقاً مطابق با نام دامنه باشد، امکان هیچ گونه تغییر و حتی اصلاح نام صاحب امتیاز شناسه وجود ندارد. سایر مشخصات نظیر آدرس، کدپستی، تلفن و پست الکترونیک امکان تغییر یافتن را دارند.