خرید و ثبت دامنه farm

درباره دامنه farm :

دامنه ای با پسوند farm یک زمین حاصلخیز برای تمام کسانی که حرفه شان مرتبط با مزارع و کشتازها است، ایجاد می کند. تولیدکنندگان تجهیزات کشاورزی و تهیه کنندگان خوراک و توزیع کنندگان دانه و تمام کسانی که از این حرفه حمایت می کنند می توانند از پسوند دامنه farm استفاده کنند.

پسوند دامنه farm بسیار مناسب برای بحث و تبادل تکنیک های جدید کشاورزی است اما هیچ گونه محدودیتی در ثبت دامنه با پسوند farm وجود ندارد و هر کسی با هر هدفی می تواند آن را ثبت کند.