خرید و ثبت دامنه engineer

درباره دامنه engineer :

انواع مختلفی از مهندسان وجود دارد از قبیل مهندسان نرم افزار کامپیوتر، مهندسان هوافضا، مهندسان زیست پزشکی، مهندسان برق و غیره. پسوند دامنه ی engineer یک مرکز آنلاین برای تمام حرفه های مهندسی فراهم می آورد.

پسوند دامنه engineer یک دامنه ی خاص و حرفه ای برای تمام دانشجویان و مراکز آموزشی رشته های مهندسی می باشد و می تواند برای آگهی دادن مشاغل استفاده گردد. همچنین وبلاگ نویسانی که درباره ی مقررات و پیش نیازهای رشته های مهندسی می نویسند می توانند از دامنه engineer استفاده نمایند.