خرید و ثبت دامنه domains

درباره دامنه domains :

با انتشار دامنه های جدید که هفته به هفته اضافه می گردند حتی برای ثبت کنندگان دامنه، نمایندگان فروش دامنه، شرکت های میزبانی وب و دیگر ارائه کنندگان خدمات آنلاین دامنه ی مناسب وجود دارد که پسوند دامنه ی domains برای چنین خدماتی مناسب می باشد.

نمایندگان فروش دامنه می توانند از این TLD در جهت گفتگو درباره ی روند کسب و کار دامنه، ارتباط برقرار کردن با افراد در تجارت و یا ترویج دامنه ی خود برای فروش مجدد استفاده کنند. هیچ گونه محدودیتی در ثبت دامنه ی domains وجود ندارد و این TLD می تواند برای موضوعات مختلف مانند طبقه بندی بیولوژیکی، مناطق جغرافیایی، ریاضیات، و هر چیز دیگری مربوط به حوزه های دامنه استفاده شود.