خرید و ثبت دامنه discount

درباره دامنه discount :

بیشتر کاربران اینترنتی بر اساس قیمت محصول خود را خریداری می کنند. زمانی که کسب و کاری تخفیفاتی برای ارائه محصولات خود در نظر می گیرد، مشتریان مشتاق به خرید از محصولات آنها می شوند.

پسوند دامنه ی discount می تواند نقش یک TLD مرتبط و هدفمند جهت دید بیشتر نمایش معاملات، تبلیغات و فروش ایفا کند. وجود پسوند دامنه ی discount در آدرس وب سایت موجب توجه مشتریان می شود.